Промо: Профилактика и контрол на ритъмно-проводните нарушения

Не всяко болестно състояние може да се прояви винаги в болничния кабинет, когато се прави ЕКГ.

Тогава в съображение влиза Холтер-електрокардиографията (Холтер-ЕКГ). Представлява запис на електрическата активност на сърдечната дейност за 24 часа. Осъществява се посредством малко устройство, преносимо обикновено на кръста под дрехите на човек и свързано с електроди, които са закачени с лепенки към гърдите.

Изследването е с висока информативна стойност за диагностика на всички видове ритъмно-проводни нарушения и спомага за назначаване на правилната терапия. Основание за назначаване на това изследване има при състояния, които се проявяват в ограничени, нерегулярни моменти на деня. Такива могат да бъдат периодични „прескачания на сърцето”, забързан или забавен пулс, както и необяснимо „прималяване” или загуба на съзнание.

Осъществяването му е уместно също и при оценяване на периодична сърдечна болка, задух или тежест в сърдечната област. След прекаран инфаркт на миокарда или поставен пейсмейкър по преценка на лекаря може да се наложи също по-продължително мониториране на сърдечната дейност.

Запишете своя час за Холтер-ЕКГ при д-р Чакърова на цена от 50 лв. и безплатна кардиологична консултация в дните от 9 Септември до 11 Октомври 2019 г.

Телефон за записване: 02/ 931 80 48