Общопрактикуващи и дентални лекари
Общопрактикуващи лекари
Д-р Антоанета Сотирова
Общопрактикуващ лекар
Етаж: 1
Кабинет: 28
Телефон: 0899841707
  Приемно време
Нечетна дата 08:30 - 13:00
Четна дата 14:00 - 19:00
Д-р Сергий Иванов
Общопрактикуващ лекар
Етаж: 1
Кабинет: 9
Телефон: 029318048
Д-р Дмитрий Вуколов
Общопрактикуващ лекар
Етаж: 1
Кабинет: 9
Телефон: 029318048
Д-р Стефка Русева
Общопрактикуващ лекар
Етаж: 1
Кабинет: 7
Телефон: 029318048
Д-р Радослав Радев
Общопрактикуващ лекар
Етаж: 1
Кабинет: 8
Телефон: 029318048
Д-р Иван Минков
Общопрактикуващ лекар
Етаж: 1
Кабинет: 8
Телефон: 029318048
Д-р Ваня Пиянечка
Общопрактикуващ лекар
Етаж: 1
Кабинет: 12
Телефон: 029318048
Д-р Бисер Георгиев
Общопрактикуващ лекар
Етаж: 1
Кабинет: 12
Телефон: 029318048
Д-р Ирина Грохлева
Общопрактикуващ лекар
Етаж: 1
Кабинет: 10
Телефон: 029318048
Дентални лекари
Д-р Галина Моллова
Стоматолог
Етаж: 1
Кабинет: 27
Телефон: 029318048
  Приемно време
Нечетна дата 07:30 - 13:30
Четна дата 13:30 - 19:30
Д-р Майк Шойб
Стоматолог
Етаж: 1
Кабинет: 24
Телефон: 029318048
  Приемно време
Всеки ден 12:00 - 21:30
Психотерапевти
Д-р Лидия Нецова
Психотерапевт
Етаж: 1
Кабинет: 26
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
  Приемно време
Всеки ден 10:00 - 18:00
Сряда - безплатни консултации 12:00 - 13:00