Физикална терапия и рехабилитация
Физикалната медицина е сравнително млада медицинска специалност. Истинското й развитие като такава започва слад Втората световна война, когато от фронта се завръщат много млади военноинвалиди, които трябва да бъдат реинтегрирани в обществото.

С развитието на човешката цивилизация се променят и приоритетите пред физикалната медицина. Докато при зараждането си тя е имала за задача преодоляване на последствията от войната, то в днешно време нейните приоритети се заключават в профилактика и лечение на болестите на съвремието – травми, ревматологични заболявания, обменни заболявания, остеопороза, стрес и хиподинамия – като успешно съчетава едновременното приложение на природните и балнеологични фактори с преформираните средства за лечение.
Специалисти
Д-р Илонка Иванова
Специалист физикална и рехабилитационна медицина
бул. "Ал. Стамболийски" 127
Телефон: 0878 490 783
Обект на лечение със съвременните методи на физикалната медицина и рехабилитация са следните групи заболявания:
Заболявания на дихателната система.
Заболявания на сърдечно-съдовата система.
Ендокринно-обменни заболявания.
Ревматични заболявания.
Дегенеративни ставни заболявания.
Детски заболявания.
Заболявания на централната нервна система.
Заболявания на периферната и вегетативната нервна система.
Травмени увреди на опорно-двигателния апарат.
Ортопедични заболявания.
Хирургични заболявания, изгаряния и измръзвания.
Заболявания на ушите,носа и гърлото.
Кожни заболявания.
Акушеро-гинекологични заболявания.