Клинична лаборатория
Лабораторията разполага с възможности за изработване на биохимични анализи, хематологични анализи, урина, хемостаза, микробиолгични е серологични анализи. Работи с НЗОК, допълнително здравно осигуряване и платени изследвания.

Клиничната лаборатория е разположена в сградата на "ДКЦ XI – София" на ІІ-ти етаж, 18 кабинет. Ръководи се от Д-р Николай Поломски, който отговаря на нормативните изисквания за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване.

Проверка на резултати
Специалисти
Д-р Николай Поломски
Специалист клинична лаборатория
Етаж: 2
Кабинет: 29
Телефон: 029318048
Клиничен лекар и част от екипа на ДКЦ-ХІ София. Завършва своето висше през 1988 г. в Медицинската академия - София, а през 1994 г. придобива специалност по клинична лаборатория. От 1995 г. работи като лекар във Веонномедицинска академия на длъжност началник хематология на отделение, където продължва да работи и до сега. Има и сертификати за проведени множество следдипломни курсове и специлизации във връзка с технологични новости в лабораторно диагностичната практика. Ежегодно участва в межународни европейски и световни конгреси по клинична лаборатория.
Клиничната лаборатория разполага с методи за измерване на циркулиращите в кръвта хормони с цел откриване хормонална дисфункция и осигуряване на мониторирано лечение на многобройните разстройства и заболявания на невроендокринната система. Хормоните са лабораторни показатели за оценка функцията на хипоталамуса и хипофизата, щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, надбъбречните жлези, репродуктивната система.

Растежът и диференцияцията на клетките в организма се контролират от отделни тъкани, чрез положителни и отрицателни биологични сигнали, изпращани до прицелните тъкани.

Комуникацията между нервната система и клетъчната функция се осъществява от невротрансмитери, ендокринна система, междуклетъчни медиатори, мембранни рецептори на прицелните клетки, вътреклетъчни медиатори и краен получател на сигнала.

Високо специализирани лабораторни изследвания

Хормонален анализ

Хормон е всяко вещество в организма, което пренася сигнал, който предизвиква някаква промяна на клетъчното ниво (биологичен отговор). Участвайки в процеса на сигнална трансдукция, хормоните осъществяват хомеостазата на организма на определено ниво. Те постъпват в циркулацията в много ниски концентрации и имат кратък период на полуживот, но висока биологична активност. Затова измерването им изисква високо технологични методи и себестойността им е висока.

За да се постигне надежност и ефективност на хормоналните изследвания е необходимо те да се извършват с надеждната, отговаряща на съвременните изисквания аналитична система, с каквато "ДКЦ XI - София" разполага в партньорство и сътрудничество с Медико диагностична лаборатория ЕСКУЛАП, както и спазване на показания, пред-аналитични изисквания, прилагане на вътре-лабораторен качествен контрол и участие в система на външна оценка на качеството.