Образна диагностика
ДКЦ-ХІ София разполага с ренгенографски апарат, с който може да се направят пълните образно- диагностични изследвания, необходими на пациента. При нас, също така можете да си направите мамография. Тя е полезна за ранното диагностиране на проблеми с млечната жлеза. Като всяка жена на 40 години, трябва и е желателно да си прави тези изследвания всяка година. ДКЦ-ХІ разполага и с проявителна машина за дентални графии.

Епохалното откритие на рентгеновите лъчи и лъчите от радиоактивния разпад изигра решаваща роля за задълбочаването на нашите познания върху строежа на материята. Това откритие намери ценно и плодотворно приложение в медицината.

Рентгенологията обхваща приложението на рентгеновите лъщи с диагностични цели. Тя включва изучаването на многобройните рентгенови диагностични методи за изследване на различните области на човешкото тяло в норма и патология и обслужва с диагностична цел всички медицински дисциплини.

Не без основание някои я наричат патоанатомия на живия човек. Рентгенологията е високотехнологична медицинска специалност, при която с помощта на рентгенови лъчи, ултразвук и магнитно поле се получават образи на изследваните органи и системи. В последните години образната диагностика претърпя изключително бурно развитие с въвеждането на нови методи на изследване, по-малко лъченатоварващи и по-високо информативни.

Рентгенологията се прилага както при спешните състояния за установяване на травматични увреди, така и при лечение на различни видове болести за проследяването на терапевтичния ефект.

Образната диагностика се дели на мусколоскелетна, сърдечно-съдова, диагностики на торакса, на жлъчно-чернодробната и панкреасна системи, на хранителния тракт, урорентгенология и неврорентгенология. Като нов дял се обособи и мамодиагностиката.

ДКЦ-XI София предлага ранна диагностика на рак на млечната жлеза с най-съвременният апарат в света "BRASTER-PRO".

Изследването с апарат "BRASTER-PRO" e иновативна технология продукт на дългогодишни разработки. Методът се основава на контактна томография с течни кристали, която е напълно безвредна, изключително точна, открива образувания в млечната жлеза с размер от едва 3 мм., без абсолютно никакво облъчване и без причиняване на болка. Безвредната технология позволява да се извършва диагностика няколко пъти годишно, което е важна предпоставка за ранното откриване на заболяването.

Записването за преглед с апарат "BRASTER-PRO" става само през регистратура на ДКЦ-XI.

Прочетете повече информация за ракът на гърдата и новите диагностични възможности в медицинската практика

Преглед при рентгенолог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Работно време: 08:30 - 19:00
Специалисти
Д-р Мария Караманова
Специалист образна диагностика
Етаж: 1
Телефон: 029318048
Д-р Караманова е специалист, който работи по европейските стандарти за добра медицинска практика. Тя е била участъков терапевт по рентгенология в МБАЛ "Света Анна" София. Практикува своята специалност във Втора МБАЛ София от 2000г, била е част и от екипа на Втори медицински център София. Към момента д-р Караманова работи в ДКЦ ХІ София. Основната и задача е грижата към пациента, доброто изслушване, което води и до добрата диагностика и съответно добър резултат на лечение.
Д-р Теодора Тонева
Специалист образна диагностика
Етаж: 1
Кабинет: 6
Телефон: 029318048