Открита е КОВИД ЗОНА в ДКЦ XI София ЕООД

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ - 02 831 9686

Email: dkc11covidzona@abv.bg

Работно време: понеделник до петък, 08.00 – 17.00 часа.

Изследвания:

По НЗОК: образна диагностика, пълна кръвна картина.
Платени: Covid пакет:
Образна диагностика, ПКК, антигенен тест: пакетна цена – 50 лв.
Поотделно: ПКК – 7 лв.
Образна диагностика – 35 лв.
Антигенен тест – 30 лв.