ДКЦ-XI ЗАПОЧНА МАСОВА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19ОТ 22.02.2021 Г. В ДКЦ-XI ЗАПОЧНА МАСОВА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19
ВАКСИНАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ВЪВ КАБИНЕТ – 1 , НА ПЪРВИ ЕТАЖ,
ЛЕВИЯ КОРИДОР, ПЪРВАТА ВРАТА ВДЯСНО
РАБОТНО ВРЕМЕ: ВСЕКИ ДЕН
ОТ 8:00 – 14:00