ДКЦ-11 София ЕООД вече предлага и количествен тест за антитела на цена 30 лв

Серологичен тест за откриване на специфични антитела IgG , произведени от човешкото тяло в отговор на инфекция SARS-CoV-2.

ДКЦ-11 СОФИЯ предоставя на своите клиенти възможност да изследват специфични антитела IgG в отговор на SARS-CoV-2 инфекция . Антителата, открити чрез серологични тестове показват, че човек е бил в контакт с SARS-CoV-2,  независимо от това дали има симптоми специфични за инфекцията или е с безсимптомно протичане.

Според протокола на Световната здравна организация (СЗО) за диагностициране на инфекция SARS-CoV-2, разработен и публикуван на 2 март 2020 г., серологичните проучвания са изключително полезни при изследване на настоящата пандемия.

Резултатите се изразяват като индекс:

  • IgG < 0.8 отрицателен
  • IgG 0.8 – 1.1 гранична стойност
  • IgG >1.1 положителен